fbpx

augustus 2023

30 september 2023: deadline om in 2022 betaalde EU-btw terug te vragen

Betaalde u in 2022 in een andere EU-lidstaat btw voor beroepsmatige uitgaven, zoals een tankbeurt of deelname aan een vakbeurs? Dan kunt u deze btw onder bepaalde voorwaarden terugvorderen, al verloopt dit niet via uw gewone btw-aangifte. Hoe dan wel? Via een afzonderlijke Intervat-toeassing, met name de VAT-refund-module. In deze module moet uw boekhouder per

30 september 2023: deadline om in 2022 betaalde EU-btw terug te vragen Meer lezen »

1 september 2023: herstructureringrichtlijn voor kmo’s treedt in werking

Op 7 juni 2023 werd de herstructureringsrichtlijn 2019/1023 geïmplementeerd in het Belgisch recht. De nieuwe wet trad in werking op 1 september 2023, met een impact op alle gerechtelijke reorganisatieprocedures die vanaf die datum geopend worden. Voor kmo’s moet u rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten. Welke ondernemingen worden als ‘kmo’ gekwalificeerd? Volgens de nieuwe

1 september 2023: herstructureringrichtlijn voor kmo’s treedt in werking Meer lezen »

Wijzigingen aan KB/WIB92: fiscale aftrek bedrijfswagens, belastingverm. kinderopvang, tax shelter

Op 5 augustus 2023 trad het nieuwe KB houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 in werking. Enkele opvallende wijzigingen zijn: 1. Overgangsperiode fiscale aftrek voor bedrijfswagens Vanaf aanslagjaar 2026 geldt een uitdoofscenario voor bedrijfswagens die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zijn aangekocht, geleased of gehuurd, waarbij de bestaande fiscale

Wijzigingen aan KB/WIB92: fiscale aftrek bedrijfswagens, belastingverm. kinderopvang, tax shelter Meer lezen »

1 januari 2024: federaal langetermijnsparen wordt afgeschaft

Op 1 januari 2024 wordt in ons land de belastingvermindering in het kader van het federaal langetermijnsparen afgeschaft (weliswaar met enkele overgangsmaatregelen). Vandaag geldt dit voordeel voor stortingen in een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor een tweede woning. Het langetermijnsparen is een belastingvermindering in de personenbelasting waarop een belastingplichtige recht heeft bij het terugbetalen

1 januari 2024: federaal langetermijnsparen wordt afgeschaft Meer lezen »

Nieuwe wet voor invorderen van schulden van consumenten aan ondernemingen

Op 4 mei 2023 keurde het federale parlement in ons land een nieuwe wet goed die betrekking heeft op het invorderen van schulden van consumenten door bedrijven. Deze nieuwe wet – die op 1 september 2023 in werking treedt – geeft de facto een langere betalingstermijn aan particuliere klanten van ondernemingen. Betaalt een klant een

Nieuwe wet voor invorderen van schulden van consumenten aan ondernemingen Meer lezen »