fbpx

Nieuws

Deadline indiening nieuwe verklaring verkopen met 6% btw (overgangsmaatregel afbraak en heropbouw)

In een vorig nieuwsbericht informeerden we u al over wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief (van kracht sinds 1 januari 2024) voor de afbraak en heropbouw van private woningen. Tot nu toe kon u het tarief van 6% enkel (laten) toepassen voor renovaties van woningen ouder dan 10 jaar en voor de afbraak en heropbouw […]

Deadline indiening nieuwe verklaring verkopen met 6% btw (overgangsmaatregel afbraak en heropbouw) Meer lezen »

Grondwettelijk Hof: geen fiscaal voordelig stelsel auteursrechten voor IT-sector

In een arrest van 16 mei 2024 heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat softwareontwikkelaars geen beroep meer kunnen doen op het fiscaal voordelig stelsel van auteursrechten. Deze beslissing is een reactie op het verzet van enkele IT-bedrijven en softwareontwikkelaars tegen de aanpassingen die de wetgever op 26 december 2022 doorvoerde op de fiscale regeling voor

Grondwettelijk Hof: geen fiscaal voordelig stelsel auteursrechten voor IT-sector Meer lezen »

Huur, vruchtgebruik, recht van opstalhouder of erfpacht: bijlage 270 MLH bij belastingaangifte

Om te vermijden dat huurders en houders van zakelijke gebruiksrechten betaalde of toegekende vergoedingen fiscaal niet in aftrek kunnen nemen, moeten zij vanaf aanslagjaar 2024 een bijlage 270 MLH bij hun belastingaangifte voegen. Deze extra verplichting is per onroerend goed van toepassing in de volgende gevallen: Deze aangifteverplichting geldt niet als een btw-factuur of -stuk

Huur, vruchtgebruik, recht van opstalhouder of erfpacht: bijlage 270 MLH bij belastingaangifte Meer lezen »

Zorgt nieuwe CFC-wetgeving voor Belgische winstbelasting van buitenlandse dochtervennootschappen?

Op 22 december 2023 keurde het federale parlement de nieuwe wetgeving over Controlled Foreign Company’s (CFC) goed. Sinds aanslagjaar 2024 – boekjaren die eindigen op 31 december 2023 of later – moet je als Belgische bedrijvengroep of holding rekening houden met een uitgebreider toepassingsgebied van deze regelgeving. Hoe doel van de CFC-regelgeving is om niet-uitgekeerde

Zorgt nieuwe CFC-wetgeving voor Belgische winstbelasting van buitenlandse dochtervennootschappen? Meer lezen »

Hoe verlaag je de belastingdruk voor jouw eenmanszaak?

De eenmanszaak is en blijft veruit de populairste ondernemingsvorm voor startende ondernemers. In tegenstelling tot een vennootschap zijn jij en je eenmanszaak één geheel, zonder onderscheid tussen privévermogen en dat van je zaak. Het nadeel hiervan is dat je geconfronteerd wordt met een hoge belastingdruk in de personenbelasting, aangevuld met opcentiemen in de gemeentebelasting en

Hoe verlaag je de belastingdruk voor jouw eenmanszaak? Meer lezen »

Hervorming investeringsaftrek vanaf 2025

Op 20 maart 2024 keurde de kamer in eerste lezing een nieuw wetsontwerp goed over de hervorming van de investeringsaftrek. We verwachten dat deze herziening effectief de eindmeet zal halen, waarbij “de ondersteuning van het investeringsklimaat en groene energietransitie in België” het hoofddoel is. De nieuwe regeling inzake de investeringsaftrek zal van toepassing zijn op

Hervorming investeringsaftrek vanaf 2025 Meer lezen »

Federal Learning Account (FLA): registratie van opleidingen uiterlijk op 30 november 2024

In een vorig nieuwsbericht informeerden we u over de lancering van de Federal Learning Account (FLA), waarbij u in het kader van de arbeidsdeal als werkgever verplicht bent om zowel formele als informele opleidingen binnen de arbeidsrelatie te registreren in deze aparte database. Het doel? Een gedetailleerd overzicht bieden van alle opleidingen die individuele werknemers

Federal Learning Account (FLA): registratie van opleidingen uiterlijk op 30 november 2024 Meer lezen »

Uitstel informatieplicht btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen

Sinds 2024 geldt er een informatieplicht met betrekking tot de btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen. Dit geldt voor belastingplichtigen die gebruik maken van het algemeen verhoudingsgetal of het werkelijk gebruik. Gemengde belastingplichtigen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen Voor deze groep bepaalt het verhoudingsgetal in principe het recht op btw-aftrek. Het verhoudingsgetal is de verhouding

Uitstel informatieplicht btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen Meer lezen »

VLAIO lanceert nieuwe subsidie ‘Schaalklaar’ voor startende kmo’s

Schaalklaar is een subsidie voor jonge startende Vlaamse bedrijven die de ambitie en het potentieel hebben om op korte termijn op te schalen. De steun moet hen helpen bij de transitie naar een innovatieve scale-up. Het is niet de bedoeling om de scale-up fase zelf te steunen, maar wel om de onderneming ‘schaalklaar’ te maken.

VLAIO lanceert nieuwe subsidie ‘Schaalklaar’ voor startende kmo’s Meer lezen »