fbpx

Nieuwe wet voor invorderen van schulden van consumenten aan ondernemingen

Op 4 mei 2023 keurde het federale parlement in ons land een nieuwe wet goed die betrekking heeft op het invorderen van schulden van consumenten door bedrijven.

Deze nieuwe wet – die op 1 september 2023 in werking treedt – geeft de facto een langere betalingstermijn aan particuliere klanten van ondernemingen. Betaalt een klant een factuur niet tegen de vervaldag en stuurt de onderneming een aanmaning, dan krijgt de klant nog minstens twee weken de tijd om deze factuur te betalen. De onderneming mag voor die bijkomende periode van twee weken geen verwijlinteresten vragen, en ook geen schadevergoeding wegens laattijdige betaling.

Voor kmo’s (tot en met 50 werknemers) geldt echter een uitzondering. Een kmo kan beslissen om de verwijlinterest te laten lopen vanaf de dag volgend op de eerste herinnering, wanneer de consument zijn schuld niet heeft betaald binnen de termijn van veertien dagen.

Bovendien moet de eerste herinnering diverse verplichte vermeldingen bevatten, zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gevraagd aan de consument.

Na die eerste herinnering mogen herinneringskosten maximaal 7,50 euro (inclusief verzendkosten) bedragen.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email