fbpx

Wijzigingen aan KB/WIB92: fiscale aftrek bedrijfswagens, belastingverm. kinderopvang, tax shelter

Op 5 augustus 2023 trad het nieuwe KB houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 in werking. Enkele opvallende wijzigingen zijn:

1. Overgangsperiode fiscale aftrek voor bedrijfswagens

Vanaf aanslagjaar 2026 geldt een uitdoofscenario voor bedrijfswagens die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zijn aangekocht, geleased of gehuurd, waarbij de bestaande fiscale aftrekregels voor bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 werden aangekocht, geleased of gehuurd (“grandfathering”-clausule) gehandhaafd blijven.

2. Belastingvermindering voor kinderopvang

Het KB/WIB 92 regelt een aantal aspecten van de attesten die worden uitgereikt voor de belastingvermindering voor kinderoppas, en het KB diverse bepalingen voorziet de correcte verwijzing naar de wetgeving.

3. Stelsel van tax shelter voor audiovisuele werken, podiumkunsten en gaming

Voor dit stelsel is een nieuwe procedure van toepassing voor de schorsing en intrekking van de erkenning als in aanmerking komende productievennootschap. Daarbij werd de oude procedure van de schorsing en intrekking van in aanmerking komende tussenpersonen niet hernomen.

Het nieuwe KB zet dit recht en voegt de voorheen bestaande procedure voor de schorsing en intrekking van de erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon opnieuw in.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email