fbpx

mei 2023

Nieuwe verplichte melding voor eigenaars Frans onroerend goed

Sinds 1 januari 2023 geldt een nieuwe meldingsplicht voor alle eigenaars (particulieren en rechtspersonen) van een onroerend goed gelegen in Frankrijk. Deze meldingsplicht moet gebeuren op het online fiscale account van de eigenaar van het onroerend goed, via de website www.impots.gouv.fr. Sinds 2023 moeten eigenaars van een hoofdverblijfplaats in Frankijk niet langer de taxe d’habitation

Nieuwe verplichte melding voor eigenaars Frans onroerend goed Meer lezen »

Nieuwe regelgeving op vlak van arbeidsongeschiktheid

Recent voerde de federale regering enkele wetswijzigingen in op het vlak van arbeidsongeschiktheid op het werk. Met welke nieuwe maatregelen moet u rekening houden? 1. Voor ondernemingen in de private sector met meer dan 50 werknemers moeten werknemers driemaal per kalenderjaar geen ziektebriefje meer voorleggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Duurt de afwezigheidsperiode langer?

Nieuwe regelgeving op vlak van arbeidsongeschiktheid Meer lezen »

Nieuwe forfaitaire bedragen buitenlandse dienstreizen sinds 15 februari 2023

Op 15 februari 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe lijst van forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen. Deze vergoedingen zijn in eerste instantie bedoeld voor de personeelsleden en afgevaardigden van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich voor een officiële opdracht naar het buitenland begeven of die in internationale commissies zetelen.

Nieuwe forfaitaire bedragen buitenlandse dienstreizen sinds 15 februari 2023 Meer lezen »

Telewerk voor grensarbeiders: nieuwe sociale zekerheidsregels vanaf 1 juli 2023

De nieuwe Europese sociale zekerheidsregels, die vanaf 1 juli 2023 in werking treden, brengen belangrijke veranderingen met zich mee voor grensarbeiders die telewerken. Volgens Europese wetgeving kan een werknemer slechts aan het socialezekerheidsstelsel van één land onderworpen zijn. Is hij tegelijk tewerkgesteld in zijn thuisland (bijvoorbeeld via telewerk) en bij zijn werkgever in een ander

Telewerk voor grensarbeiders: nieuwe sociale zekerheidsregels vanaf 1 juli 2023 Meer lezen »

Overzicht indieningstermijnen jaarlijkse belastingaangifte

Op MyMinfin vermeldt de FOD Financiën de indieningstermijnen voor de jaarlijkse belastingaangifte. Met welke termijnen moet u als mandataris rekening houden? Moet uw cliënt een aangifte indienen?– 30 juni 2023, als hij een papieren aangifte ontvangt.– 18 oktober 2023, als hij specifieke inkomsten heeft (winsten, baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten).–

Overzicht indieningstermijnen jaarlijkse belastingaangifte Meer lezen »