fbpx

Telewerk voor grensarbeiders: nieuwe sociale zekerheidsregels vanaf 1 juli 2023

De nieuwe Europese sociale zekerheidsregels, die vanaf 1 juli 2023 in werking treden, brengen belangrijke veranderingen met zich mee voor grensarbeiders die telewerken.

Volgens Europese wetgeving kan een werknemer slechts aan het socialezekerheidsstelsel van één land onderworpen zijn. Is hij tegelijk tewerkgesteld in zijn thuisland (bijvoorbeeld via telewerk) en bij zijn werkgever in een ander land, dan is hij onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn thuisland vanaf het ogenblik dat hij er een substantiële activiteit (minimaal 25% van de arbeidstijd) uitoefent.

Naar aanleiding van de coronacrisis geldt een overgangsregeling (die verlengd werd tot 30 juni 2023) waardoor er geen wijzigingen zouden zijn van de bevoegde lidstaat wanneer een werknemer door telewerk meer dan 25% vanuit de woonstaat werkt.

Vanaf 1 juli 2023 komt er een kaderakkoord met nieuwe sociale zekerheidsregels, waardoor – in het kader van telewerk – het socialezekerheidsstelsel van de werkstaat behouden wordt, zolang de werknemer minder dan 50% van zijn totale arbeidstijd in zijn woonstaat werkt.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email