fbpx

Verplichte fietsvergoeding sinds 1 mei 2023

Begin februari 2023 bereikten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord over de verplichte toekenning van een fietsvergoeding voor werknemers uit de private sector. Deze maatregel trad in werking op 1 mei 2023.

Deze nieuwe cao 164 is een aanvulling op bestaande sectorafspraken. Deze maatregel is dus enkel van toepassing in sectoren en ondernemingen waar nog geen collectieve arbeidsovereenkomst in verband met een fietsvergoeding bestaat.

De verplichte fietsvergoeding heeft betrekking op de fiets, die door de wetgever gedefinieerd wordt als: “een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, in die zin dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven”.

De vergoeding wordt toegekend aan elke werknemer die de verplaatsing tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling regelmatig met de fiets verricht.

Het (jaarlijks te indexeren) basisbedrag van de vergoeding is 0,145 EUR per met de fiets afgelegde kilometer. 

Sinds 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding 0,27 EUR per met de fiets afgelegde kilometer. De toekenning van deze vergoeding wordt geplafonneerd op een afstand van maximaal 20 kilometer per enkel traject.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email