fbpx

Nieuwe regelgeving op vlak van arbeidsongeschiktheid

Recent voerde de federale regering enkele wetswijzigingen in op het vlak van arbeidsongeschiktheid op het werk. Met welke nieuwe maatregelen moet u rekening houden?

1. Voor ondernemingen in de private sector met meer dan 50 werknemers moeten werknemers driemaal per kalenderjaar geen ziektebriefje meer voorleggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Duurt de afwezigheidsperiode langer? Dan is wel een briefje wel vereist. In kmo’s blijft het ziektebriefje voor één dag voorlopig wel behouden. 

2. Eind 2022 werd de wetgeving op het vlak van re-integratie hervormd en vereenvoudigd. Hiermee wil de regering de terugkeer van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers bevorderen en versnellen. In de vernieuwde procedure:
–> kan een traject tot re-integratie door een werknemer (of zijn behandelende arts) vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid opgestart
worden.
–> wordt het re-integratietraject beëindigd als een medewerker tot driemaal toe niet ingaat op de uitnodiging van een arbeidsarts
–> moet een werkgever alle mogelijkheden van aangepast of ander werk grondig onderzoeken, rekening houdend met de aanbevelingen van
de arbeidsarts.
–> moet een werkgever een op maat gemaakt re-integratieplan voorzien, aangepast aan de gezondheidstoestand én de mogelijkheden van de
werknemer.

3. Sinds dit jaar geldt een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Via deze procedure kan een werkgever of zijn werknemer de kosteloze beëindiging van de samenwerking vragen, rekening houdend met de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Deze procedure kan voortaan slechts opgestart worden nadat een werknemer minstens negen maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is én op voorwaarde dat er geen re-integratietraject loopt.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email