fbpx

Deadline indiening nieuwe verklaring verkopen met 6% btw (overgangsmaatregel afbraak en heropbouw)

In een vorig nieuwsbericht informeerden we u al over wijzigingen met betrekking tot het btw-tarief (van kracht sinds 1 januari 2024) voor de afbraak en heropbouw van private woningen.

Tot nu toe kon u het tarief van 6% enkel (laten) toepassen voor renovaties van woningen ouder dan 10 jaar en voor de afbraak en heropbouw in 32 centrumsteden.

Sinds 1 januari 2021 gold een breder toepassingsgebied, waarbij dit verlaagd btw-tarief van 6% ook mogelijk werd voor afbraak en heropbouw buiten de 32 centrumsteden. Hierbij waren echter enkele strikte voorwaarden van toepassing:

  • De woning moest door de bouwheer afgebroken en heropgebouwd worden
  • De woning moest gedurende 15 jaar verhuurd worden in het kader van sociaal beleid of
  • De woning moest minstens 5 jaar als enige eigen woning gebruikt worden
  • De woning had een maximale oppervlakte van 200m².

Deze maatregel gold ook voor de verkoop van onroerende goederen, waardoor projectontwikkelaars afbraak- en heropbouwprojecten met een btw-tarief van 6% konden verkopen. Deze uitbreiding was in eerste instantie van toepassing voor de jaren 2021 en 2022, maar werd uiteindelijk verlengd tot 2023. Vanaf 2024 is er echter een nieuwe regeling van kracht.

Invoering nieuw systeem

In heel België blijft nog één systeem bestaan op het gebied van afbraak en heropbouw aan 6% btw. Dit tarief geldt enkel voor:

  • Particulieren die de woning (met een maximale oppervlakte van 200m²) voor minstens 5 jaar als enige eigen woning gebruiken. Voor projectontwikkelaars is het dus niet langer mogelijk om afbraak- en heropbouwprojecten te verkopen met 6% btw.
  • Particulieren en vennootschappen die de woning (met een maximale oppervlakte van 200m²) gedurende 15 jaar verhuren in het kader van sociaal beleid.

Publicatie circulaire en FAQ-lijst

Ondertussen heeft de administratie een circulaire en FAQ-lijst gepubliceerd waarin ze extra uitleg geeft over de nieuwe permanente regeling die met ingang van 1 januari 2024 in werking is getreden. In deze circulaire en FAQ’s worden de eerder gepubliceerde commentaren (die naar aanleiding van de tijdelijke regeling waren gepubliceerd) grotendeels bevestigd. Hierbij is één standpunt opmerkelijk.

Overgangsmaatregel

Als gevolg van een overgangsmaatregel kan het verlaagde btw-tarief van 6% in 2024 nog worden toegepast op de verkoop van woningen als de aanvraag voor het bekomen van de omgevingsvergunning werd ingediend vóór 1 juli 2023 en voor zover de sociale en formele voorwaarden worden nageleefd.

Opmerkelijk hierbij is dat, wanneer er onder de tijdelijke regeling al een voorafgaande verklaring 111-3 werd ingediend (een verklaring die gezamenlijk door de verkoper en koper moet worden ondertekend), er dit jaar opnieuw een verklaring moet worden ingediend om te kunnen genieten van de toepassing van de overgangsmaatregel in 2024.

Ook hier geldt het principe dat het verlaagd tarief enkel kan worden toegepast voor de btw die opeisbaar wordt na indiening van deze verklaring. Voor de btw die in 2024 reeds opeisbaar is geworden, kan het verlaagd btw-tarief echter worden toegepast op voorwaarde dat de nieuwe verklaring 111/3-2024 wordt ingediend uiterlijk 30 juni 2024 of, bij een verkoop op plan, uiterlijk op het ogenblik dat het belastbaar feit zich voordoet.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email