fbpx

Wijzigingen aan Vlaamse registratierechten in 2024

Bij de start van een nieuw jaar geven we u een overzicht van wijzigingen aan de registratierechten op onroerende goederen in Vlaanderen.

  • Een opstalhouder of erfpachter moet registratierechten betalen op de totale vergoedingen die hij betaalt aan de opstalgever of erfpachtgever. Sinds 1 januari 2024 is dit tarief gestegen van 2% naar 5%. (Ter opfrissing: het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 99 jaar. Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 15 tot maximaal 99 jaar.)
  • De registratierechten voor huurovereenkomsten (0,2%) blijven ongewijzigd.
  • De methode van meeneembaarheid van het verkooprecht in het Vlaams Gewest wordt afgeschaft voor alle nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024. Dankzij dit systeem van meeneembaarheid door teruggave of verrekening konden kopers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een gedeelte van het verkooprecht op een eerdere aankoop verrekenen met het verkooprecht op een nieuwe aankoop.
  • Overzicht tarieven 2024 verkooprecht in het Vlaamse Gewest:

Algemeen tarief

Standaard tarief: 12%

Onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen: 10%

Verlaagde tarieven

Enige eigen woning: 3%

Enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie: 1%

Enige eigen woning kwalificerend als beschermd monument: 1%

Aankoop door beroepsverkopers: 4%

Aankoop van een sociale woning: 1,5%

Aankoop van een woning voor sociale verhuur: 7%

Aankoop van beschermde monumenten: halvering van het normale tarief (tenzij enige eigen woning)

Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil van ongebouwde landgoederen: vrijgesteld, 6% of 10%

  • Wie in aanmerking wil komen voor een bijkomende vermindering, dan moet in de eerste plaats voldaan worden aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief van een enige eigen woning. Een bescheiden woning is een woning met een maximale aankoopprijs.

Locatie: aankoopakten vanaf 1/1/2022

  1. Voor woningen die niet gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel: max. € 220.000
  2. Voor woningen die gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel: max. € 240.000

Bijkomende vermindering

  1. Voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning: € 2.800
  2. Voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie: € 960
  • Het verdeelrecht is een registratiebelasting die verschuldigd is bij de verdeling van een onroerend goed dat aan verschillende mede-eigenaars behoort. Het algemeen tarief bedraagt 2,5%. Dat tarief verlaagt naar 1% bij transacties tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email