fbpx

Toekennen loonbonus in 2024

De toekenning van een loonbonus, met name de loonbonus uit cao nr. 90, wordt tot een bepaald bedrag sociaal en fiscaal gunstig behandeld.

In 2024 zal het sociaal plafond van de loonbonus €4.020 per werknemer bedragen.

Het fiscale maximumbedrag, dat afhangt van het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07%, zou €3.496 per werknemer zijn, maar moet nog door de fiscus worden bevestigd.

De naleving van deze plafonds wordt beoordeeld in het jaar van betaling, ongeacht het jaar van het opstellen van het plan.

Werkgevers zijn een bijzondere RSZ-bijdrage van 33% verschuldigd op de loonbonus, fiscaal aftrekbaar als beroepskost, terwijl werknemers een solidariteitsbijdrage van 13,07% betalen.

De loonbonus moet worden toegekend aan alle werknemers of een objectief omschreven groep, gekoppeld aan de realisatie van collectieve doelstellingen, en kan bovenop de loonnorm uit het interprofessioneel akkoord komen.

Bron: Liberoo

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email