fbpx

Nieuwe regels voor invordering van schulden aan de consument

Factureert uw klant aan consumenten? Vanaf 1 september 2023 gelden er nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen. Vanaf dan zal het nieuwe Boek XIX “Schulden van de consument” van het Wetboek Economisch Recht (WER) (Wet van 4 mei 2023, B.S. 23/05/2023) van toepassing zijn.

Voornamelijk drie nieuwigheden springen in het oog:
1. De eerste aanmaning of ‘herinnering’, zoals de Wet deze noemt, moet steeds gratis zijn.
2. Ook mag u niet onmiddellijk bij de eerste (gratis) herinnering al een vertragingsrente of een schadevergoeding vorderen. U moet verplicht minstens 14 (kalender)dagen wachten. De aanvangstermijn verschilt naargelang de drager ervan:
–> Op papier: derde werkdag na verzending
–> Langs elektronische weg: kalenderdag volgend op de dag van verzending
3. De wet begrenst voortaan ook de grootte van de schadebedingen (verwijlinteresten en forfaitaire schadebedingen).

Wanneer niet aan de wettelijke vereisten voldaan is kan dit verregaande gevolgen hebben. Bv. Indien u als onderneming de regels met betrekking tot de maximale schadebedingen niet heeft nageleefd, kan u uw factuur niet invorderen via een advocaat of een andere incassopartij.

Tijd dus om de Algemene Voorwaarden te laten nazien!

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email