fbpx

Interprofessioneel akkoord 2023-2024: verlenging gunstige overuren en invoering koopkrachtpremie

Eind maart 2023 sloten de sociale partners – de zogenaamde ‘Groep van 10’ – een nieuw tweejaarlijks interprofessioneel akkoord (IPA). De maatregelen in dit akkoord moeten nog omgezet worden in wetgeving, maar we verwachten dat er inhoudelijk geen grote wijzigingen zullen volgen.

Naast maatregelen zoals:
1. Een verlening van het systeem van de innovatiepremie
2. Het behoud van een boete (1.800 euro) bij het niet-aanbieden van outplacement
3. Een verlenging van de soepele regeling tijdelijke werkloosheid voor bedienden (cao nr. 159)
4. Een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI)

onthouden we ook de volgende maatregelen met een fiscale link:
1. Een “stand still” voor de fiscale en parafiscale regels voor aanvullende pensioenen tot 1 januari 2028
2. Een verlenging (tot 30 juni 2025) van vrijwillige en fiscaal gunstige overuren (van 130 naar 180 uren per jaar)
3. De invoering van een koopkrachtpremie voor werknemers: maximaal 500 euro in ondernemingen die in 2022 een ‘hoge winst’ behaalden, en maximaal 750 euro in ondernemingen met een ‘uitzonderlijk hoge winst’. Een precieze bepaling van deze begrippen wordt naar de sectoren doorgeschoven.

Noteer ook dat de koopkrachtpremie op (para)fiscaal vlak voor de werknemer vrijgesteld zal zijn van sociale bijdragen én bedrijfsvoorheffing. Een werkgever zal enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% verschuldigd zijn. De premie wordt volledig fiscaal aftrekbaar.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email