fbpx

Indiening stukken voor historische btw-aftrek gemeubeld logies: deadline 30 juni 2023

Op 1 juli 2022 werd in ons land een nieuwe btw-regeling van kracht voor hoteldiensten. Wie sinds die datum een gemeubelde kamer of vakantiewoning verhuurt en daarbij een bijkomende dienst verleent, moet verplicht 6% btw aanrekenen.

Was een btw-plichtige, die sinds 1 juli 2022 btw moet afdragen op verhuringen van gemeubelde logies, tot 30 juni 2022 van btw vrijgesteld? Dan kan hij de btw, die tijdens de btw-vrijstelling niet aftrekbaar was, alsnog volledig of deels recupereren. Dit is de zogenaamde historische btw-aftrek.

Om deze aftrek te kunnen uitoefenen, moet de btw-plichtige bepaalde formaliteiten naleven. Een van die formaliteiten is het indienen (bij het team beheer van zijn bevoegd btw-kantoor) van de volgende documenten:
1. een inventaris van de op 1 juli 2022 nog niet gebruikte of verbruikte goederen en diensten
2. een staat van de op dat tijdstip nog bruikbare bedrijfsmiddelen

De fiscus signaleert dat de betrokken btw-plichtigen die op 30 juni 2023 nog geen historische aftrek hebben uitgeoefend, deze documenten uiterlijk diezelfde datum moeten indienen.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email