fbpx

Het nieuwe pachtdecreet

Het nieuwe pachtdecreet werd door het Vlaams Parlement op 4 oktober 2023 goedgekeurd en treedt in werking op 1 november.

Enkele belangrijke wijzigingen:

1. Een schriftelijk pachtcontract wordt de norm zowel voor nieuwe als bestaande overeenkomsten. Het Pachtdecreet voert een aantal minimumvereisten in die in elk pachtcontract dienen te worden opgenomen (zoals o.a. begindatum en duur van de pacht, kadastrale aanduiding van het pachtgoed, niet-geïndexeerd kadastraal inkomen en de landbouwstreek waarin het pachtgoed gelegen is).

2. Er is een nieuwe opzegmogelijkheid om te vervreemden. Het Pachtdecreet voert tevens de bijkomende opzegmogelijkheid in om te vervreemden na een periode van 18 jaar. Dit opzeggingsmotief kan enkel worden ingeroepen indien het opgenomen werd in een schriftelijk pachtcontract.

3. Invoering van een aantal gegevens die op straffe van nietigheid dienen te worden opgenomen in het verzoek tot toestemming voor een pachtoverdracht of onderpacht. Verder wordt een “recht op informatie” ingevoerd in hoofde van de verpachter. Hij kan aan zijn pachter vragen wie het pachtgoed exploiteert. Indien dat niet de pachter zelf is, dient de pachter de aard van het gebruiksrecht dat aan een derde werd toegekend nader toe te lichten. Teneinde dit recht op informatie verder te faciliteren zal tevens een digitaal loket worden ontwikkeld dat de verpachter in staat moet stellen om de identiteit van de persoon die zijn gronden bewerkt gerichter na te gaan in functie van zijn informatierecht.

Het volledig artikel kan je hier verder lezen.

Bron: Publius Advocaten – Céline Van De Velde

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email