fbpx

Fiscaal gunstregime voor overuren wordt verlengd tot 30 juni 2025

Sinds 2005 geldt in ons land een fiscaal gunstregime voor overuren. Dit gunstregime bestaat zowel uit een belastingvermindering voor de werknemer als een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever.

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2023-2024 voorziet de federale regering dat de verhoging van het aantal fiscaal gunstige overuren (van 180 in plaats van 130) verlengd wordt van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Het parlement keurde de regelgeving hierover goed op 20 juli 2023. Deze werd echter nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email