fbpx

Feestdagen 2024: vergeet niet om vervangingsdagen vast te leggen voor 15 december 2023!

In 2024 gelden de volgende feestdagen:
– Nieuwjaar: maandag 1 januari
– Paasmaandag: maandag 1 april
– Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei
– Hemelvaart: donderdag 9 mei
– Pinkstermaandag: maandag 20 mei
– Nationale feestdag: zondag 21 juli
– Maria-Hemelvaart: donderdag 15 augustus
– Allerheiligen: vrijdag 1 november
– Wapenstilstand: maandag 11 november
– Kerstmis: woensdag 25 december

Tijdens deze feestdagen mogen werknemers van de privésector niet worden tewerkgesteld. Als werkgever moet u wel een loon betalen voor deze feestdagen. Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone werkdag in hetzelfde jaar.

De vervangingsdag kan worden vastgesteld (cascaderegeling):
1. ofwel op sectoraal vlak binnen het paritair comité;
2. ofwel door een beslissing van de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, of een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers;
3. ofwel via een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer.

Als er op geen enkel van deze niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag die volgt op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Bekendmaking
De vervangingsdagen moeten voor 15 december 2023 in de ondernemingslokalen worden aangeplakt via een gedateerd en ondertekend bericht.

Een kopie van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en bezorgd worden aan Toezicht op Sociale Wetten.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email