fbpx

Elektronische facturatie tussen bedrijven verplicht vanaf 2026

Eind september 2023 bereikte minister van Financiën Vincent Van Peteghem in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Er wordt een ruime overgangstermijn voorzien om iedereen de kans te geven om zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

De stap naar digitale facturatie is van belang om de btw-kloof (dit is het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk ontvangt), te verkleinen en in te zetten voor administratieve vereenvoudiging.

Deze verplichting bestaat al voor facturen die worden uitgereikt aan de overheid. Vanaf 1 januari 2026 zal dit dus ook de norm worden in transacties tussen belastingplichtige ondernemingen.

Concreet zullen bedrijven gebruik moeten maken van gestructureerde elektronische facturen (GEF’s), die verstuurd worden via het Peppol-netwerk. GEF’s zijn digitale bestanden in XML-formaat (Extensible Markup Language), die opgebouwd zijn volgens een universele structuur, de Universal Business Language of UBL. Die opbouw zorgt ervoor dat softwarepakketten wereldwijd elektronische facturen volautomatisch kunnen inlezen en verwerken.

Vooraleer het wetsontwerp over elektronisch factureren gestemd kan worden, moeten eerst nog de Raad van State, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMOAgrofront en ITAA hun advies geven.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email