fbpx

Btw-aangifte en -teruggaaf: nieuwigheden vanaf 1 januari 2025 (in plaats van 2024)

Vanaf 1 januari 2024 wou de wetgever in ons land de wet tot modernisering van de btw-ketting en de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in werking doen treden. Deze hervorming wordt echter uitgesteld tot 1 januari 2025, waardoor u extra tijd krijgt om vooraf de nodige aanpassingen te doen.

Via deze maatregelen moet een efficiëntere inning van btw-ontvangsten in ons land mogelijk worden. Momenteel is er immers een kloof van 12% tussen de geschatte btw-ontvangsten en de effectief ontvangen btw-inkomsten.

Enkele wijzigingen uitgelicht

1. Nieuwe sanctieprocedure bij een niet- of laattijdige aangifte: vanaf 2025 wordt een niet- of laattijdige indiening van de btw-aangifte automatisch bestraft. Na een termijn van drie maanden die volgt op de aangifteperiode, zal de btw-administratie de belastingplichtige een ‘voorstel van vervangende aangifte’ bezorgen. De belastingplichtige heeft één maand tijd om de laattijdige btw-aangifte in te dienen.

2. Verlengde sanctieprocedure bij een niet- of laattijdige aangifte: vanaf 2025 wordt een niet- of laattijdige indiening van de btw-aangifte automatisch bestraft. Na een termijn van drie maanden die volgt op de aangifteperiode, zal de btw-administratie de belastingplichtige een ‘voorstel van vervangende aangifte’ bezorgen. De belastingplichtige heeft één maand tijd om de laattijdige btw-aangifte in te dienen.

3. Gewijzigde teruggaafprocedure btw-tegoeden: maand- of kwartaalaangevers kunnen hun btw-krediet viermaal per jaar terugvragen. Mits ze beschikken over een speciale vergunning, kunnen kwartaalaangevers hun btw-krediet ook maandelijks terugvragen. Vanaf 2025 verdwijnt deze vergunning. Hierdoor zullen maandaangevers automatisch hun btw-tegoed maandelijks kunnen terugvragen.

4. Tegelijk wordt het slechts mogelijk om teruggaaf te vragen voor btw-tegoeden die betrekking hebben op de lopende aangifteperiode. Wilt u als belastingplichtige de teruggaaf van btw-tegoeden voor aangifteperiodes uit het verleden? Dan zal u dit via een afzonderlijk verzoek moeten doen.

5. Vanaf 2025 wordt het mogelijk om btw-schulden te betalen via domiciliëring.

6. De rekening-courant wordt afgeschaft en vervangen door een provisierekening btw.

7. Bij een verzoek om inlichtingen wordt een wettelijke antwoordtermijn vastgelegd (meer bepaald één maand, te rekenen van de derde werkdag na verzenddatum).

Bron: Baker Tilly

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email