fbpx

Boeteschalen niet-aangifte (buitenlandse) onroerende goederen

Op 12 oktober 2023 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin de schalen en de toepassingsmodaliteiten van de administratieve boetes worden bepaald voor belastingplichtigen die hun onroerende goederen niet spontaan aangeven. Deze boeteschalen gelden ook voor buitenlandse onroerende goederen.

Aangifteplicht

Elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker moet de volgende gebeurtenissen aangeven:
1. (Eerste) ingebruikneming
2. Voltooiing van wijzigingswerken
3. Wijzigingen van ongebouwde onroerende goederen
4. Ingebruikstelling van nieuw of bijkomend materieel of outillage

Elk van deze gebeurtenissen moeten worden aangegeven bij de administratie van de patrimoniumdocumentatie. Voor zowel Belgische als de buitenlandse onroerende goederen geldt een termijn van 30 dagen.

De verwerving of vervreemding van een buitenlands onroerend goed moet u binnen de vier maanden melden bij de administratie. Als het gaat om de verwerving van een nieuw opgericht of herbouwd onroerend goed dat nog niet in gebruik werd genomen of werd verhuurd, dan hebt u 30 dagen tijd vanaf de ingebruikneming of verhuring.

Boeteschalen bij niet-aangifte of laattijdige aangifte

Is een niet-aangifte of laattijdige aangifte te wijten aan feiten onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige? Dan bedraagt de boete nul euro.

Bij de niet-aangifte of laattijdige aangifte van de (eerste) ingebruikneming, de voltooiing van wijzigingswerken of de wijzigingen van ongebouwde onroerende goederen gelden de volgende boeteschalen (voor zowel Belgische als buitenlandse onroerende goederen):
1. 1.000 EUR bij een KI van minder dan 745 EUR
2. 2.000 EUR bij een KI Vanaf 745 EUR en minder dan 2.500 EUR
3. 3.000 EUR bij een KI van 2.500 EUR of meer

Bij niet-aangifte of laattijdige aangifte van de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage gelden de volgende boeteschalen:
1. Geen boete bij een KI van minder dan 159 EUR
2. 1.000 EUR boete bij een KI vanaf 159 EUR en minder dan 745 EUR
3. 2.000 EUR boete bij een KI vanaf 745 EUR en minder dan 2.500 EUR
4. 3.000 EUR boete bij een KI van 2.500 EUR of meer


Bron: Vandelanotte

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email