fbpx

Bepaling BIV en jaarlijkse verkeersbelasting: nieuwe vangnetbepaling voor CO2-uitstoot volgens WLTP

Sinds 1 januari 2021 wordt voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling de CO2-waarde gemeten volgens de WLTP-methode (‘Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure’).

Omdat de berekeningswijze van de huidige vangnetbepaling in de Vlaamse Codex Fiscaliteit gebaseerd is op de CO2-uitstoot die van toepassing was vóór de invoering van de WLTP-methode, worden deze formule en tabel aangepast.

De Vlaamse decreetgever voert via het Programmadecreet 2023 een weerlegbaar wettelijk vermoeden in: als de CO2-uitstoot, gemeten volgens de WLTP-methode, onbekend is, wordt hij afgeleid uit de overige gegevens. Voor de voertuigen die nog onder het toepassingsgebied vallen van voor de WLTP-wijzigingen, blijft de oude vangnetbepaling van kracht.

Momenteel kan de Vlaamse Belastingdienst in de gevallen waar de CO2-waarde ontbreekt, geen belastingen heffen. Sinds 2021 gaat het over ongeveer 700 gevallen. De belastingplichtigen worden door Vlabel aangeschreven, maar vaak zonder resultaat gezien ook zij de CO2-waarde niet altijd kennen. Door de nieuwe vangnetbepaling zullen deze gevallen wél kunnen belast worden, zowel op vlak van belasting op inverkeerstelling als jaarlijkse verkeersbelasting.

(bron: monKEY, 1 september 2023)

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email