fbpx

6% btw voor afbraak en heropbouw: niet langer voor bouwpromotoren en projectontwikkelaars

Op 9 oktober 2023 rondde de federale regering de begrotingsbesprekingen voor 2024 af. Een van de maatregelen in dit akkoord is dat het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen blijft bestaan, zij het in beperkte vorm.

Verlaagd btw-tarief in stedelijke gebieden

Vandaag geldt het btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw in 32 stedelijke gebieden. Hierbij geldt als voorwaarde dat zowel de afbraak als de heropbouw door dezelfde bouwheer moet gebeuren én dat het gebouw na uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.

Een bouwpromotor die – op basis van aanwijzingen van een potentiële koper – een oud gebouw laat afbreken en heroprichten, kan van dit regime genieten voor de werken in onroerende staat voor zover ook alle andere voorwaarden vervuld zijn. De levering van de heropgerichte woning aan de koper komt echter niet in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief dat van kracht is in de 32 stedelijke gebieden.

Tijdelijk verlaagd tarief in heel België

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 geldt in heel België een btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. Dit gunstregime bestaat naast het gunstregime voor centrumsteden. Drie situaties – met elk eigen voorwaarden – komen in aanmerking:
1. De toekenning aan een bouwheer-natuurlijke persoon die de woning zal gebruiken als enige en hoofdzakelijk eigen woning en er zijn domicilie zal vestigen voor minimaal vijf jaar. De bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m².
2. De toekenning aan een bouwheer (zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon) die, voor een periode van minimaal vijftien jaar, de woning aan een sociaal verhuurkantoor verhuurt of in het kader van een aan een sociaal verhuurkantoor toegekend beheersmandaat laat verhuren. Er geldt geen maximale oppervlaktevoorwaarde.
3. De levering van een woning in het kader van een project voor de afbraak en heropbouw van een woning. De koper en het bouwproject moeten voldoen aan de voorwaarden uit de eerste of de tweede situatie.

Begrotingsakkoord wijzigt spelregels

De federale regering voorziet een permanente btw-verlaging voor de eerste situatie, dus waarbij de afbraak van een gebouw en de heropbouw van een woning door een bouwheer-natuurlijke persoon gebeurt die zelf de nieuwe woning zal bewonen. De levering van een heropgebouwde woning door een bouwpromotor komt niet langer in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%.

Vond je het interessant? Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email